بایگانی | ژانویه 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

ارائه دهندگان برتر VPN چگونه گزینش شده اند؟

ارائه دهندگان برتر VPN چگونه گزینش شده اند؟

متداولترین سوالات درباره خرید کریو VPN برترین سرویس های VPN را مقایسه کنید و یک VPN ایده آل برای امن و ناشناس نگه داشتن مرور خود در پیدا کنید. 10 سایت برتر به شما کمک می کنند تا بهترین سرویس های VPN را مقایسه و انتخاب کنید. به دنبال یک سرویس VPN امن هستید، اما مطمئن […]

خرید MPLS VPN پشتیبانی کننده مسیرهای مختلف

خرید MPLS VPN پشتیبانی کننده مسیرهای مختلف

 شبکه با خرید MPLS VPN چطور عمل می کند؟ MPLS مکانیسمی در شبکه با کارایی بالا است که داده ها را از یک گره شبکه به بعدی بر اساس برچسب به جای آدرس های طولانی شبکه هدایت می کند و از مراجعه به جدول های پیچیده مسیر یابی اجتناب می کند. MPLS در لایه ای […]

کریو VPN چه اتصالی ارائه می دهد؟

کریو VPN چه اتصالی ارائه می دهد؟

آشنایی با ایمن ترین پروتکل های VPN اصطلاح تونل برخی اوقات برای تشریح VPN استفاده می شود برای اینکه VPN یک تونل امن بین دو موقعیت مکانی ایجاد می کند که می تواند به دو انتهای مسیر وارد شود. داده هایی که از طریق تونل از یک انتها به دیگری می روند طوری در امنیت […]

با تونل IPSec VPN به چه خصوصیاتی دست می یابید؟

با تونل IPSec VPN به چه خصوصیاتی دست می یابید؟

IPSec چیست؟ IPSec مجموعه ای از برنامه های الحاقی به خانواده پروتکل های IP است سرویس های امنیتی رمزنگاری فراهم می کند اصول کار  IPSec IPSec در لایه سوم از مدل OSI کار می کند و سرویس های زیر را ارائه می دهد. قابلیت اعتماد یکپارچگی حفاظت از پخش IPSec چطور کار می کند؟ تونل […]